Met project ‘Meten is weten’ nog meer grip op klimaat in de stal

Met project ‘Meten is weten’ nog meer grip op klimaat in de stal

Samenwerking StarFarmers, Vion en ‘Connecting Agri&Food’

WOERDEN – Op 20 maart 2018 zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de leveranciersvereniging StarFarmers de resultaten gedeeld van het project “Meten is weten”. Doelstelling van het project is om nog beter inzicht te krijgen in het klimaat in de stal. Bij 22 deelnemers is het klimaat in de varkensstal in kaart gebracht. Door continue te meten krijgen de varkenshouders meer inzicht en kunnen zij tijdig bijsturen waar dat nodig is. ‘Connecting Agri & Food’ faciliteert het project. Het project is mogelijk gemaakt door de regeling “Ondersteuning ketenconcepten”, Vion en de leveranciersvereniging StarFarmers.

Meten is weten
Een optimaal klimaat in de stal is een belangrijke randvoorwaarde voor diergezondheid en dierenwelzijn. Via ‘Connecting Agri & Food’ hadden de deelnemers online toegang tot de meest actuele meetgegevens via het systeem ‘SlimmeStal’. Met de technologie van SlimmeStal monitoren varkenshouders hoe het klimaat is in de stal. Deelnemers krijgen zo inzicht in temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtdruk en het CO2 gehalte. De actuele gegevens zijn overzichtelijk weergegeven op het dashboard van de ondernemer. Hierdoor krijgt de varkenshouder meer grip op de productieomstandigheden. De varkenshouderij krijgt meer inzicht én kan tijdig bijsturen als dat nodig is.

Bevindingen en conclusies
Binnen het project is inzicht verkregen over de stabiliteit van het afdelingsklimaat. Tussen de groep deelnemers zijn er verschillen in de hoogte en stabiliteit van de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte. Concrete aanbevelingen aan de deelnemers gaan over aanpassingen in het klimaatmanagement: verloop van de streeftemperatuur gedurende de ronde aanpassen, streeftemperatuur verlagen of verhogen of op het eind van een ronde  meer ventileren. Daarnaast zijn er enkele deelnemers al in de projectfase actief gaan sturen op data, met waarneembare verbeteringen in waarden. De voorzitter van leveranciersvereniging StarFarmers Jaap Kreuger concludeert dan ook tevreden: “De resultaten bieden concrete handvatten voor ons: hier kunnen we mee verder.”

Vervolg
Bij de deelnemers blijven de sensoren in de stallen hangen en wordt verder onderzoek gedaan naar het stalklimaat middels de sensoren en de Slimme Stal software. Vanaf mei worden ketenprofielen opgesteld, waarbij op afdelingsniveau gegevens over slachtbevindingen worden gerelateerd aan het afdelingsklimaat en het medicijngebruik van de betreffende dieren, gedurende de vleesvarkensfase en de biggenopfokfase. De ketenprofielen bieden de zeugenhouder en vleesvarkenshouder mogelijkheden hun management verder op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt het verband onderzocht tussen  de kwaliteit van het eindproduct af boerderij en  het samenspel van klimaatmanagement en medicijngebruik. Op basis van analyse worden de deelnemers handvatten ter verbetering aangeboden.